Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Ý nghĩa sinh khắc ngũ hành khi thiết kế phòng khách đẹp

Ý nghĩa vể sự sinh khắc của ngũ hành khi thiết kế phòng khách đep:
Sự sinh khắc của các hành trong Ngũ hành rất quan trọng. Mọi vật trong vũ trụ được sinh ra, lớn lên, phát triển là do ở sự tương sinh tương khắc tác động, hỗ trợ.
Ví dụ: Nước giúp cây phát triển, đó là nhờ sự tương sinh tương hợp. Nhưng cũng phải cần có sự tương khắc bất hợp để cản trở sự phát triển lớn mạnh, lan tràn hay lấn át quá mức. Ngay cả trong các hành khắc chế nhau đôi khi cũng có những tình huống khác biệt đổi thay.
Ví dụ:
Mộc sinh Hỏa, nhưng nếu lửa quá ít củi quá nhiều thì lửa có thể bị tắt. Hỏa (lửa) sinh Thổ (đất) nhưng nếu Hỏa quá vượng thì đất sẽ thành than mà thôi. Thố khắc Thủy, ngăn chặn Thủy nhưng nếu Thủy quá nhiều thì sẽ phá Thổ. Vì thê mà phải đế ý lượng của các Hành đế có cân phân hợp lý.
Cũng vậy, Kim sinh Thũy, nhưng nếu Thủy quá nhiều, ịíhủ ngập cả Kim thì Kim sẽ bốc hơi, tiêu mất. Hỏa khắc Kim, nhưng nếu Kim quá nhiều (quá vượng) thì Kim sẽ lun át Hỏa, làm dập tắt Hỏa.
Những tỉ dụ vừa nêu trên cho thấy rằng: trong Phong thủy ta cần để ý tới Ngũ hành sinh khắc nhưng không ịihãỉ cứ một chiều mà cần phải nhận định cho rõ ràng khoa học thì kết quả mới thuận hợp. Vì thê nên tránh kliõng cho hành nào quá vượng, quá trội đôi với hành khác. Ví dụ khi đặt nhiều cây xanh trong phòng khách liny trồng quá nhiều cây trong vườn tức là Mộc quá vượng Ịklon Thủy tiêu giảm, khô triệt vì Thủy dưỡng Mộc. Nếu tning nhà gia chù là hành Thủy thì bất lợi cho người ấy Thủy đang bị hao kiệt. Có người đề nghị khi đó ta nên hồ cá cảnh bên các cây xanh đế gia tăng Thúy. Nghe nua có lý nhưng theo thuyết Ngũ hành, Thúy nuôi dưỡng Mộc là cây, như vậy cây càng vượng tức Mộc càng vượng Thủy càng khô kiệt. Như vậy cách hay nhât là không hồ nước hay hồ cá mà nên đặt những vật trưng bày kíhng kim loại để tạo hành Kim vì Kim một mặt khắc bớt Mộc, một mặt sinh Thủy.