Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Ý nghĩa của công việc định hướng trong thiết kế nhà hàng

Công việc định hướng khi thiết kế nhà hàng hay căn hộ có hai ý nghĩa:

Một, tính toán xem chọn tọa hướng cho căn nhà thế nào.

Hai là, tìm điểm trung tâm của căn nhà. Phương pháp quan sát nhà ở trong môn Phong 

Thủy, trước tiên là xác định tọa hướng của căn nhà, sau đó mới có thể bài bố tinh bàn, tiếp theo là định ra điểm lập cực của căn nhà, rồi so trên tinh bàn để tính toán sự tốt xấu của các vị trí bên trong căn nhà. Lập cực của tọa hướng sẽ bàn ở sau. Điểm lập cực là tìm một điểm trung tâm theo từng khoảng không gian bên trong căn nhà. Thông thường có hai tác dụng như sau:

— Lấy điểm trung tâm để phân chia phương vị rồi tính toán phương nào cát phương nào hung.

— Lấy điểm trung tâm chiếu ra vị trí cửa chính, cửa sổ; hoặc vị trí một vật có tác dụng phong thủy nào đó để tính toán cát hung.

Cách vận dụng điểm lập cực của căn nhà như sau:

Tìm trung tâm điểm của toàn bộ căn nhà.

Tìm trung tâm điểm của từng phòng, dựa theo nguyên lý mỗi sự vật đều có một thái cực riêng.

Khi quan sát một căn nhà, tay bạn cầm la bàn đứng ở điểm trung tâm của căn nhà, rồi căn cứ các vạch độ trên la bàn để tính toán cát hung cho từng phương hướng. Đại đa số nhà cửa dinh thự hiện nay đều có bản võ thiết kế, đối với người mới học phong thủy, tìm điểm trung tâm trên bản vẽ sẽ dễ hơn. Nếu có bản vẽ thiết kế có tỷ lệ chính xác, người ta có thể tính toán ra vị trí cát hung của từng phương hướng của căn nhà một cách chính xác. Đây là nói về phương diện lý khí, để đoán tốt xấu một cách chính xác, nhà phong thủy cần phải biết hoàn cảnh hình thế của căn nhà, và các tuyến vị của cửa, cửa sổ.

Phương pháp như sau:

– Xem xét bản vẽ căn nhà có tỷ lệ chính xác.

– Tính tọa hướng của căn nhà.

– Căn cứ tọa hướng của căn nhà để bài bố tinh bàn.