Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Tư vấn thiết kế nội thất nhà phố

Hướng nhà vệ sinh khi thiết kế nội thất nhà phố:
Nhà vệ sinh là nơi thải các uế khí của căn nhà ra I’I1 ngoài. Nhà vệ sinh cũng là nơi chứa nhiều uế khí nliàt, vì vậy một nguyên tắc là nhà vệ sinh không được <1(it ớ trung tâm của căn nhà. Nhà vệ sinh phải toạ ở các vị trí phôi với mệnh cung Im xâu: Ngũ Quỷ, Tuyệt Mệnh, Hoạ Hại, Lục Sát. Ví dụ: Chủ nhà là nam sinh năm 1977 – Đinh Tỵ, mệnh 1ung là Khôn, thì phải đặt nhà vệ sinh ớ vị trí góc phía llrtc hoặc phía Đông. Vì phía Bắc là Khảm phối với Khôn la Tuyệt Mệnh, phía Đông là Chấn phối với Khôn là Hoạ I lại. KHÁI NIỆM VỀ KHÍ Học thuyết Âm Dương là học thuyết quan trọng nhat cùa văn hoá thần bí Trung Hoa. Người xưa cho rằng, mọi vật đều phát sinh từ các nguồn năng lượng khác nhauỊ trong vũ tru, nguồn năng lương ấy gọi là Khí, tất cá mọi! vật chất đều do khí tạo thành, khí tụ lại thảnh hình, tan ra thì lại trơ về khí. Như vậy khí là một khái niệm trừu tượng nhưng hiện hứu, vỏ hình, vỏ ảnh nhưng rất gần gùi hiển hiện xung quanh ta. Người xưa qua quan sát các sự vật, hiện tượng mà khai quát hoá mọi vật trong vũ trụ được tạo thành từ hai loại khí là khí Âm và khí Dương. Từ đó xây dựng nên tư tưởng duy vật biện chứng đơn gián. Khoa học ngày nay nhát là khoa học nguyên tứ CŨ11K đã kết luận mọi vật cấu thành từ những nguyên tứ, nguyên tử lại được tạo thành từ những hạt siêu nhò như proton, notron, các hạt này lại được tạo thành từ những hạt nho hơn siêu mịn ià các hạt quaze. Câu hỏi đặt ra là các hạl quaze lại đưực cấu tạo từ những hạt gì? Cứ như vậy vật chât cứ nhó mãi và trơ thành hạt trường là môi trường rnà nhà vật lý học Anhxtanh đã khám phá ra, còn người xưa cho đó là trạng thái vô sinh, vô diệt, đó chính là Đạo. Như vậy quan niệm xưa tuy mơ hồ nhưng rất chính xác và có tính tông quát bao trùm rất lớn, hàm chứa mà nhiều vấn đề khoa học hiện đại không thê’ lý giải hêt được về vũ trụ, lự nhiên và xã hội.