Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Tư vấn màu sắc trong Thiết kế nhà hàng Nhật

- Màu sắc tạo nên sự chú ý Thiết kế nhà hàng Nhật: nếu bạn có kinh nghiệm trong việc sử dụng màu sắc, cũng có thề thay đổi chú ý tùy theo ý muốn. Các màu sắc chói lọi, mãnh lệt thường đập ngay vào mắt chúng ta gây sự chú ý. Các quang độ thật sáng, thật tố hay các cường độ cao. mạnh cũng gây được sự chú ý, nhưng chúng không bằng các tự phản giay gắt hay bằng các trơng quan màu sắc có tính cách bất ngìr, ví dụ tấm bẲng quảng cáo, các màu sắc có sắc xám và quang độ trung dung hoặc các màu cùng một họ (ton sur ton) tương tự nhau, đều không gợi được sự chú ý vào những nơi nào quan trọng nhất mà bạn thấy càn sư chú ý.
– Màu sđc tác dụng lên kích thước và khoảng trổng:
Các màu nóng, quang độ sáng và Cường độ mạnh khến vật trở nên to lớn hcrn, trongkhicác màu lạnh, các quang độ tố và các quang độ thấp có tác dụng ngược lại.
Các khoảng trống sẽ gia tẵng đối với các màu lạnh, sẽ tương phản rõ rệt, mãnh liệt khến cho vật gần ta hơn so với vị trí của chúng. Sự tương quan về cường độ và giữa màu sắc của vật và của nền là một điềm quan trọng. Nếu tương phẫn rõ rệt thì làm cho vật thề nồ hẳn ỉên và làm gia tăng kích thước của vật. Vì vậy một chếc ghế màu sẫm đặt sát bức tường trắng trông to hơn khi ghế là một màu sáng.
– Màu sẵc làm nồ bật hình thề của vật trang trí :
Bạn có thề làm tôn thêm vẻ đẹp của một đồ vật hoặc làm giảm sư chú ý của đồ vật mà bạn khống muốn bằng cách làm khác bệt về màu sắc, cưởng độ và nhất là quang độ làm cho hình thề của vật được nồ bật lên, trắng đặt cạnh đen tạo một tương phản mạnh mẽ. ví dụ các bức tranh thủy mạc đen trắng .khi quang độ của vật và ìền gần nhau, thì vât có khuynh hướng hòa lẫn vào nền. Ví dụ, một ngọn đèn trắng khi đặt trước một bức tường đen hoặc xám đậm, gây chú ý là một màu sáng. Nếu màu của vật và ngoại cảnh nhau, đường viền phân (contour) giữa vật và ngoại cảnh sẽ nồi bật, nếu những màu có quang độ tương tự, đường viền phân sẽ chìm vào nền.