Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Thiết kế nhà hàng Nhật đơn giản, tnh tế

Cấc loại cân bằng Thiết kế nhà hàng Nhật:
+ Cân bâng đố xứng: Tạo cảm gác yên tĩnh, hghỉ ngơ.
4- CAn bằng không đô xứng. Khơ động, các khoảng trống hòa hợp vóũ chung quanh không gống nhau.
4- Cân bằng đổ tâm : Xoay quanh một trang tâm, loại này ít quan trọng hơn.
Tiếp nổ: Là sự kế tục về bố cục có thề tăng hoặc giảm dần có định hướng.
Lập lạ: Có thề lập lạ lên tục các màu sắc, đường nét đề nhấn mạnl tích cách cơ bản. Không nên lập lạ cá hình thề vụn vặt, chỉ thêm rố rắm, làm mệt mắt.
Nhăn mạnh : Nhằm phân bệt các yếu tố chính hay phụ trong việc trang trí, đưọrc sắp xếp hiện vật cho đúng ý nghiĩa đề tránh sư nhàm chán. Đề thực hiện được bố cục cho sư nhấn mạnh, bạn cần lưu ý đến :
+ Ý nghiĩa, mức độ quan trọng của mỗ phần trong nhà đề tùy heo đó mà bạn bày biện, trang trí.
+ Giới hạn của các trọng đềm tùy theo kích thước căn nhà.
+ Loại bỏ nhVng cá rườm rà, phụ thuộc.