Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Thiết kế nhà hàng hợp mệnh, hợp tuổi theo địa chi

Người ta còn dùng địa chi để đại biểu cho những tháng khác nhau phù hợp với mệnh, tuổi của chủ nhân, căn cứ vào điều này để kiến trúc sư thực hiện thiết kế nhà hàng:
Dần là tháng giêng, Mão là tháng hai, Thìn là tháng ba, Tỵ là tháng tư, Ngọ là tháng năm, Mùi là tháng sáu, Thân là tháng bảy, Dậu là tháng tám, Tuất là tháng chín, Hợi là tháng mười, Tý là tháng mười một, Sửu là tháng mười hai.
Tý là khởi đầu cho mười chi, nhưng trong lịch lại không đại biểu cho tháng giêng, trái lại đại biểu cho tháng mười một. Vì Hợi, Tý thuộc thủy, đại biểu cho mùa đông, cho nên chủ về tháng mười và tháng mười một. Còn Dần, Mão thuộc mộc, đại biểu cho mùa xuân, cho nên chủ về tháng giêng và tháng hai.
Thiên can và địa chi ngoài thuộc tính ngũ hành ra, còn phân biệt thành âm và dương.
Thiên can: Giáp là dương mộc, Ất là âm mộc; Bính là dương hỏa, Đinh là là âm hỏa; Mậu là dương thổ, Kỷ là âm thổ; Canh là dương kim, Tân là âm kim; Nhâm là dương thủy, Quý là âm thủy.
Địa chi: Dần là dương mộc, Mão là âm mộc; Tỵ là dương hỏa, Ngọ là âm hỏa; Thân là dương kim, Dậu là âm kim; Hợi là dựơng thủy, Tý là âm thủy, Thìn và Tuất là dương thồ, Sửu và Mùi là âm thổ.
Dương là tượng trưng cho sự mạnh mẽ, âm là tượng trưng cho sự suy yếu.