Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Phong cách Thiết kế nhà hàng theo phong thủy

Những hiểu biết về thuyết ngũ hành sẽ giúp bạn có cái nhìn đúng đắn khi quyết định vị trí và phong cách thiết kế nhà hàng:

Ngoài ra, tám du tinh tuy có cát hung, nhưng cũng chỉ ứng nghiệm theo chu kỳ. Vì tám du tinh có thuộc tính ngũ hành, mà can chi thời gian cũng có thuộc tính ngũ hành nên ảnh hưởng tới độ tốt xấu của du tinh. Tán du tinh nếu ở vào thời kỳ đương lệnh thì sức mạnh của nó sẽ phát huy cực độ, ở thời kỳ thất lệnh thì sức mạnh của nó sẽ giảm xuống rất thấp. Thí dụ một căn nhà mở cửa chính ở phương Sinh Khí, Sinh Khí thuộc mộc, vào những năm tháng ngày giờ có can chi Giáp, Ât, Hợi, Mão, Mùi sẽ ứng nghiệm điều cát. Hoặc như một căn nhà mở cửa chính ở phương Tuyệt Mệnh, Tuyệt Mệnh thuộc kim, vào những năm tháng ngày giờ có can chi Canh, Tân, Tỵ, Dậu, Sửu sẽ ứng nghiệm điều xấu, vả lại hung tính càng tăng mạnli vào những năm tháng ngày giờ kể trên.

Ngoại trừ sức ảnh hưởng của can chi thời gian, mỗi một sao còn bị ảnh hưởng bởi thuộc tính ngũ hành của cung vị mà nó bay vào.

Như đã nói ở trên, đủ biết việc phán đoán tốt xấu một căn nhà không phải là đơn giản, nó vừa bị ảnh hưởng bởi không gian vừa bị ảnh hưởng bởi thời gian. Điều này khiến cho nhiều người phải lúng túng.