Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Màu sắc trong Thiết kế nhà hàng Nhật

Chính sự huyền âo của màu sắc Thiết kế nhà hàng Nhật là nềm vu vô
tận, là vẻ đẹp th gác của thế giới vật chất và tâm hồn con người, là phương Tiện kỳ diệu của người họa sĩ Màu sắc còn được phản ánh theo thời đại, theo tâm lý lứa tuổi và thị hiếu của mỗ xã hội, mỗ dân tộc.
Màu là màu đỏ, màu vàng, màu xanh… Sắc là độ đậm nhạt (sắc độ). Trong thên nhên màu sắc rất phong phú vô hạn. Theo khoa hoe, dĩa màu của Newton và quang phồ màu cũng là cơ sở của việc nghiên cứu màu sau này. Nó đến màu sắc phải kề đến ánh sáng, nếu không sẽ không có màu sắc. Ánh sáng như thá cưc — cá khởi đầu. Từ cá không đó sinh ra
Lưỡng nghi — Tức hai cực đen trắng, rồi sinh ra một thánh ba ngô đó là ba màu cơ bẫn đỏ, vàng, xanh lam (trắng và đen chỉ là tân cùng của các độ đậm nhạt sáng tố của màu) ba màu nầy được go là màu gốc haỵ màu cơ bản, nguvên thủy, vì từ ba màu ììy kết hợp từng cặp một cho ta ba màu phát sinh bản nữa là Cam, Lục, Tím. Như vậy có 6 màu gốc… vòng tòn màu. Trên gả quang phỉ) ta có lần ưo- các. màu đỏ, cam, vàng, lục, xanh lam, chàm, tím. vô Hố màu sắc mà mắt nprò khồRg nhận thấv
được Bởii ta cực đò và cưc tím. Theo dĩa màu Nevvton ta có ba màu gốc, màu bậc 1 đỏ — vàng — xanh (ha nóng một lạnh) Ba màu bậc 2 là lục—cam—tím (với ha lạnh một nóng). Như vậy trên vòng tròn sẽ có ba màu nóng và ba màu lạnh. Hình tròn cũng là tập hợp của vổ số đềm nên số màu ta nhìn thấv được cũng v3 hạn (ha màu đặt cạnh nhau sẽ cho ta màu thứ ba) từ ba màu có sáu màu, từ sáu màu^có 12, 36, 72… Tuy nhên, trên mặt phẳng hình tròn chỉ là xuất phát đềm tương đố, muốn dễn đạt đúng mức phải là một khố không gian.