Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Kinh nghiệm chọn hướng Thiết kế nhà hàng

Hướng bính (nam : 157,6° – 172,5°, hỏa)
Đây là hướng đưa lại tiếng tăm tên tuổi thiết kế nhà hàng, cũng là hướng linh khí rất mạnh, nó tượng trưng cho chữ quý làm đầu, nghĩa của quý là cao sang, danh tiếng, đặc biệt là chỉ những người công hầu bá tước cạnh hoàng đế hoặc người nắm quyền chính trị. Trong xã hội hiện đại nó tượng trưng cho những nghị viên quốc hội, những nhà chính trị cấp cao của nhà nước, ngoài ra nó còn hàm nghĩa là được quý nhân phù trợ. 3.Hướng nga (nam : 172,6° – 187,5°, kim)
Đây là hướng tượng trưng cho sự biến động, nếu không tôt nhất thì là xấu nhất.
Hướng này rất khó vận dụng. Nó vốn có nghĩa là biến động, phân ly. Tuy nhiên, chọn hướng này rất có thế trở thành là vị lãnh đạo hàng vạn người, cũng có thế rơi vào tình cảnh chạy nạn, xa quê cầu thực. Điều đáng chú ý đây gòi là hướng âm cho nên nếu xây mộ hoặc xây miếu theo hướng này thì có thể dòng họ đó sẽ sinh nữ nhiều hơn nam.
Hướng dinh (nam : 187,6° – 202,5°, kim)
Đây là hướng chủ nhân được nhiều người ủng hộ, ngưỡng mộ. Trong sách cố có ghi đây là hướng : Nếu long mạch chính, nếu địa khí thông thì tuổi thọ trăm năm. Phương vị này đại biểu cho sao nam cực, tức là tiên ông nam cực, cho nên có hàm nghĩa thân thể an khang, thọ lâu trăm tuổi. Ngoài ra, nếu kết hợp được với địa long, địa khí thì bất kể ở lĩnh vực nào đều trở thành nhà lãnh đạo được rộng rãi quần chúng yêu mến, ngưỡng mộ.