Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Giam màu trong Thiết kế nhà hàng Nhật

Tác động hồ tương của màu sắc Thiết kế nhà hàng Nhật:
Khi đặt 2 màu gần nhau, các sắc sẽ tạo một tác dụng từ hòa hợp đến trơng phản. Xanh lam, xanh lục và xanh lục lam cho một kết quả hòa hợp, yên tĩnh. Nếu đặt xanh lam cạnh can, bạn sẽ cớ một sư tưcrng phản và kích động.
Nhìn vào vòng màu, các sắc màu cạnh nhau thì hòa hợp. Ví dụ: vàng, lá mạ và xanh lông công. Đó là sắc tương dông. Các sắc nằm đối nhau như vàng tím, đỏ và xanh lông công, xanh lam và cam, có tính cách tương phần, đối chọi. Đó là các sắc bồ sung Các màu đó có thề với nhau theo bất cứ mức độ nào về tính cách hòa hợp hay tương phản. Trong một căn phòng chỉ dùng một sắc. sẽ có một kết quả thống nhất rất rõ ràng, các màu sắc tương đồng đặt cạnh nhau bạn sẽ được một kết quả hòa dịu, nhưng khi chúng thực sư pha trộn với nhau hay có các điềm màu nhỏ Xen nhau lẫn lộn. Ví dụ các đốm vàng xen lẫn với các đốm xanh lục, chúng sẽ tạo nên một màu sắc khác.
Các màu bổ sung khi đặt cạnh nhau tương phản rất mãnh liệt. Mỗi màu hình như có một cường độ rõ rệt nếu có một diện tích đủ ló-n đề mắt nhận thấy là một màu phân bệt, ngăn cách hẳn màu khác, nhưng nếu diện tích nho quá, ví dụ sọc ngang đỏ và sọc dọc xanh lục thì kết quả của sự xen lẫn có the sõng động như đã có nhiều tính cách dung hòa. Nếu các màu bồ sung pha trộn với nhau, bạn sẽ được một kết quả sắc lam hơ nâu như thế, sư kết hợp các màu sắc tạo nên nhiều tác dụng chính thức, đi từ hòa hợp êm dịu đến đối chọi cứng rắn. Bặt màu cam trên nền xanh lam, đỏ cạnh xanh lục, hay vàng xanh lục cạnh đỏ tím sẽ đố chọ rất kích động, nhưng cũng thày cảm giác hòa hợp. Kết hợp các màu xanh lam xanh lục, xanh lục lam có khuynh hướng êm dịu, yên tĩnh vì các màu xanh đều lạnh. Màu vàng, cam, vàng cam đặt cạnh nhau sẽ được hòa hợp tuy có tính cách động.