Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Công ty thiết kế nhà hàng tư vấn tìm vị trí trung tâm công trình

Làm sao để tìm vị trí trung tâm của một cô ng trình, tham khảo tư vấn của công ty thiết kế nhà hàng như sau:

Phương pháp tìm vị trí trung tâm là vạch trên bản vẽ các đường thẳng tới những góc đôi nhau, giao điểm của các đường thẳng này là điểm lập cực.

Việc định vị trí trung cung (tức điểm trung tâm của căn nhà) đối phong thủy là điều rất quan trọng. Trung cung là đại biểu cho tuyến tọa hướng, từ đó người ta xác định tính chất của căn nhà, thí dụ như căn nhà tọa tây hướng đông, thì căn nhà thuộc cung Đoài.

Tìm điểm lập cực cho một căn nhà xưa là vấn đề tương đối dễ, vì nhà xưa đều thường là hình chữ nhật, bốn cạnh đều thẳng, chỉ cần vẽ hai đường trên bốn góc đối nhau là có thể tìm ra vị trí trung cung. Nhưng nhà ở hiện nay thường có những hình dạng phức tạp nên việc tìm điểm lập cực tương đôi khó hơn nhiều. Vì vậy phương pháp vẽ các tuyến để định vị trí trung cung rất hữu ích đôi với người mới học phong thủy, khi vận dụng người ta dễ hình dung phương vị của căn nhà, từ đó rất nhanh tìm ra vị trí trung cung.