Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Có nên Thiết kế nhà hàng hướng Tây Nam?

3Hướng mùi (tây nam : 202,6° – 217,5°, th£)
Hướng này thiết kế nhà hàng tài sản hùng hậu, hoặc lộc dồi dào.
Hướng này có hàm nghĩa kho đụn đầy nhà giống hướng thin, hướng sửu. Nếu chọn hướng này tuy thanh danh không lừng lẫy bốn phương nhưng ngược lại tài sản hùng hậu. Thông thường người này chỉ có một văn phòng nhỏ trong tòa lầu lộn, sự nghiệp tuy không to tát nhưng lại có bất động sản hùng hậu trong môi trường đô thị. Như thế là vì được ảnh hưởng của mộ kho nên làm cho người đó có một tài sản nhiều không ngờ được.
Hướng khôn (tây nam : 217,6° – 232,5°, kim)
Hướng xuất hiện hào kiệt cuối đời. Đây là hướng ngược với hướng cấn – hướng quỷ môn, nên còn gọi là bao quỷ môn. Vì có tên gọi quỷ môn nên dùng hướng này thường không an toàn. Song đổỉ với những người chuyên “ nghiên cứu phong thủy học như chúng tôi, hoặc đạo sĩ Am dương của Nhật Bản thì hướng này thực ra không dáng kiêng kị lắm. Bởi vì nếu phôi hợp thành công với lực địa long thì hướng này thậm chí có thể xuất hiện những nhân vật hào kiệt của thời đại.
Hướng thân (tây nam : 232,6° – 247,5^, thủy)
Đây là hướng tất yếu phải kết hợp với điều kiện địa khí. Hướng thân còn có nghĩa là ngọc tỉ, thiên ấn, là hướng lực tương đối yếu trong 24 phương vị, cho nên nhất định phải kết hợp với điều kiện khí địa long. Ngoài ra cũng không nên thiếu thủy khí được. Nếu kết hợp được với những điều kiện trên thì mới vận dụng được hướng này, và như thế mới dễ dàng, nhanh chóng thăng chức cao hơn người khác. Đối với người làm nghề tự doanh sẽ thu hút được nhiều khách hàng và sẽ tìm được nhiều người giúp việc có tài năng.