Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Có nên Thiết kế nhà hàng hướng Tân Tây

Hướng tân (tây : 277,6° – 292,5°, hỏa)
Đây là hướng của học giả hay những nhà nghiên cứu thành đạt. Hướng này không có nhược điểm gì đáng kể mà lại rất dễ vận dụng. Hàm ý của nó là tú tài, lý trí sáng suốt và cũng có tên là cung văn chương giống như hướng tôn. Nếu vận dụng khéo hướng này, không được (|uan cao lộc hậu thì cúng thăng chức vinh hiển. Đốỉ với nhà nghiên cứu hay học giả nhất định sẽ đạt được những t hành công lớn. Ngoài ra hướng này còn có nghĩa được
Hướng tuất (tây bắc : 292,6° – 307,5°, thổ)
Là hướng thu được tiền nhiều nhờ bất động sản, thiết kế nhà hàng. Giống như hướng mùi, đây cũng là hướng mộ kho. Do đó nó có nghĩa là sinh tài, đặc biệt là nhờ ruộng đất hqặc bát sản mà giàu có. Nếu khéo kết hợp với địa long thì sẽ gặp được những vận may bất ngờ. Trong thời gian từ 1984 đến 2003 vận khí cik hướng này mạnh nhất.
Hướng càn (tây bắc : 307,6° – 322,5°, kim)
Đây là hướng lý tưởng cho nhà ở và lăng mộ. Lúc chọn nhà theo hướng này, mặt trước của nhà sẽ đối diện với hướng tốn, tức là hướng đông nam, tức là hướng ánh sáng mặt trời đầy đủ, tinh thần sấng khoái, cho nên dù là đôì với âm trạch hay dương trạch thì hướng này là hướng tốt nhất. Điều đáng chú ý là hướng này còn có hàm nghĩa cô độc, ngoan cố, cho nên nếu nhà xây dựng trong núi theo hướng này, hoặc xây dựng lăng mộ thì thường có ý tưởng không tốt. Song cho đến năm 2000 thì thế khí của hướng này đã dần dần giảm yếu.