Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Chọn màu chủ đạo Thiết kế nhà hàng Nhật

Căn cứ theo 3 màu gốc, Thiết kế nhà hàng Nhật chúng ta có thề phân ỉoạ ra hàng loạit màu xanh, đỏ, vàng với những sắc độ đậm nhạt khác nhau mà người ta thường gọi làmàu cùng họ.
– Màu ho đỏ gồm các màu : nâu mận, đỏ tía, đỏ son, đỏ cờ, hoa hên, da cam, vỏ cua, cánh sen, hồng…
Màu họ xanh gồm: xanh bền, xanh lá cây, xanh lông công, xanh lá mạ, hoa lý, chàm, lục đá khồng tưóc…
– Màu họ vàng: vàng nghiệ, vàng sẫm, vàng thư, vàng chanh, vàng đất…
Màu sắc còn có tác dụng truyền cảm tâm lý con ugurờ gây câm gác nóng lạnh. Màu lạnh (tone frod) là những màu đã được pha trộn nhiều màu xanh, lục, tím là những màu chuyền từ màu xanh gồm những màu từ lục lá cây đến tím hoa cà.
Màu sắc còn có thê căn cứ vào khả náng phản chếu của ánh sáng đề phân cha thành màu sáng và tố.
Màu sáng là màu pha trộn tỷ lệ nhiều màu nhạt sáng như vàng, trắng, màu cam, vàng nghệ, hồng, màu hoa lý, vàng chanh… Từ ba màu cơ bản đỏ, vàng, xanh, nếu pha trộn 2 màu cạnh nhau sẽ tạo ra màu sáng thứ 3, tiếp tục như vậy sẽ có vô số màu sáng.
– Màu tối: là màu có pha tỷ lệ nhiều màu sẫm như đen, nâu. Các màu 2 hoặc 3 màu trên vòng tròn màu đem chúng pha trộn với nhau. Ví dụ vàng pha tím hoặc xanh, đỏ. vàng pha trộn với nhau.
Màu bậc 1: đỏ, vàng xanh (còn gọi là màu nguyên thủy hay cơ bản).
Màu bậc 2: Cam, lục, tím. Màu cam là màu bồ túc của lục là màu bồ túc của đỏ. Màu tím là bồ túc của màu vàng. Từ đó người ta có thề phố hợp từng cặp màu theo lên hệ thứ bậc mà có cáo hệ thống màu khác (bậc 3).
Màu bậc 3 ; Vàng lục (xanh lá mạ) xanh dương lục (xanh lông trĩ) các sắc nầy đứng giữa một số sắc cơ bản và một số sắc bậc 2: màu lục đứng giữa màu vàng (màu cơ bản) và lục (sắc bậc 2).
Màu bậc 4: Là những màu pha 2 màu bậc 3 và bậc 2.