Thiết kế nội thất thi công nhà hàng

Chọn đồ trang trí thiết kế phòng khách đẹp

Muốn thiết kế phòng khách đẹp tránh bày đồ chơi phản tác dụng
Nhà ở hiện đại dều thích bày dồ chơi và đồ trang trí. Đồ chơi có nhiều loại như động vật, thực vật và nhân vật, nhiều nhất là các loại động vật.
Trước tiên nói tới Rồng (Long) là con vật có địa vị sùng kính, nằm trong “tứ linh” Long, Phượng, Quy, Lân”
Rồng không những tượng trưng cho quyền uy mà còn tượng trưng cho phú quý cát tường nên mọi người thích bày trong nhà.
Rồng về mặt phong thủy là thịnh vượng chê ngự điều xấu, song không thể bày tùy tiện được.
Sau đây là 4 điếm cần chú ý:
a. Long phối hợp với Thủy.
Rồng gặp nước sẽ mạnh, song nếu bày trên cạn thì như “Rồng trên cạn bị cua giỡn mặt”.
Vì thê khi bày Rồng nên đặt ở trên nóc bể cá sẽ được thịnh vượng.
b. Rồng gặp biển hay sông nước.
Một số nhà trông ra mặt biển hay sông, đó là phong thủy rất tốt, song VI xa quá nên khó thu nhận tài lộc. Nên
bố sung bằng cách đặt rông đá hướng ra biên trên cửa sô hay ban công. Nếu có đôi Rồng xuất hải thì sẽ thịnh vượng
c. Đặt Rồng về hướng Bắc
Nếu trong và ngoài nhà không có nước thì đặt Rồnị: hướng về phía Bắc. Nguyên nhân là vì phía Bắc “thủy khí” mạnh nên hợp với Rồng.
d. Rồng không được nhìn vào phòng ngủ.
Rồng là vật tượng trưng cát tường, song có uy lực mạnh mẽ nên không thể đặt hướng vào phòng ngủ được.